Regulamin najmu pojazdu w serwisie www.whitecarrental.pl

Poniższy regulamin określa warunki korzystania z ofert wynajmu samochodów oferowanych bezpośrednio lub pośrednio w serwisie www.whitecarrental.pl

Uzyskując dostęp, wykorzystując i/lub przekazując informacje Administratorowi serwisu www.whitecarrental.pl , każdy Klient tym samym wyraża zgodę na związanie się niniejszymi postanowieniami zawartymi w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

 

Regulamin wynajęcia pojazdu w serwisie www.whitecarrental.pl

 1. najemcą samochodu  i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba która ukończyła 21 lat
 2. posiada ważny dowód lub paszport oraz co najmniej rok posiada ważne i honorowane prawo jazdy w UE
 3. samochód może być kierowany  przez osobę wymienioną w umowie .
 4. samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej  zgody Wynajmującego.
 5. najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu  , zwrócić pojazd do ustalonego miejsca w określonym terminie w czasie użytkowania pojazdu najemna zobowiązany jest do utrzymania pojazdu w czystości  oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym( 50 euro kary umownej za oddanie brudnego samochodu)
 6. przedłużenie okresu najmu wymaga zgody wynajmującego. musi być zgłoszony 24 godziny przed upływem terminu
 7. nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu w warunkach braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu lub sprzeciwu wynajmującego na przedłużenie umowy traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu o czym wynajmujący powiadomi organy ścigania co będzie podstawą wynajmującego do obciążenia karą umowną
 8. najemca jest zobowiązany do oddania samochodu z taką samą ilością paliwa jaką otrzymał przy odbiorze auta.
 9. najemcy zabrania się:
  – holowania innych pojazdów, przyczep
  – palenia w pojeździe (70 euro kary umownej)
  – dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek
  – wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy niedozwolonych np (narkotyków)
 10. opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 11. opłata za wynajem nie jest zwracana w wypadku wcześniejszego  zwrotu pojazdu.
 12. w przypadku rezygnacji z auta w dniu wynajmu Najemca pokrywa 100% ceny
 13. opłata za wskazanie sprawcy w przypadku otrzymania mandatu dostarczony na leasing, wynosi 30€


UBEZPIECZENIE POJAZDU premium

pojazd posiada pełen zakres ubezpieczenia oc i ac zwalniające najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji szkody parkingowej, wypadku kradzieży  z wyjątkiem

 • umyślnego uszkodzenia pojazdu
 • uszkodzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych
 • szkody powstałej gdy osoba kierująca  pojazdem nie była osobą upoważnioną do kierowania pojazdem
 • kradzieży pojazdu w wyniku której zostały zagubione kluczyki